Skip to content
Home » การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

  • by
การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ความปลอดภัยและฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และพนักงานไม่ควรใช้งานรถโฟล์คลิฟท์หากไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

คุณสมบัติของรถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังใช้งาน

ก่อนทำการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ ผู้ปฏิบัติงานควรเข้าใจว่ารถ forklift แต่ละคันผลิตขึ้นโดยมีข้อกำหนดต่างกัน และหากใช้เกินข้อกำหนดเหล่านี้ในทุกความจุ (น้ำหนักบรรทุก ความสูงของโหลด ความเร็วในการทำงาน รัศมีวงเลี้ยว ฯลฯ) อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ก่อนอื่น พนักงานควรเคารพข้อจำกัดของรถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นปัญหา

การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

จุดศูนย์ถ่วง

การพลิกคว่ำเป็นหนึ่งในอันตรายหลักของการยกที่ไม่ปลอดภัย การพลิกคว่ำมักเกิดจากการไม่เข้าใจจุดศูนย์ถ่วงของรถโฟล์คลิฟท์

อย่างไรก็ตาม รถโฟล์คลิฟท์ขั้นสูงบางรุ่นได้รับการออกแบบเพื่อเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงใน ตอบสนองต่อข้อมูลความสูงและน้ำหนักบรรทุกที่รวบรวมโดยเซ็นเซอร์ในรถบรรทุกและเสา หากรถบรรทุกไม่มีเซ็นเซอร์เหล่านี้ ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบจุดศูนย์ถ่วงตลอดเวลา

การหลีกเลี่ยงอันตราย จากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

ยกของอันตราย

บางครั้งอันตรายก็มาจากน้ำหนักบรรทุก ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรยกของที่มีศูนย์กลางไม่ดี ตัวอย่างเช่น หากของบรรทุกเกี่ยวข้องกับกล่องหนักขนาดใหญ่และกล่องที่เล็กกว่า กล่องหนักขนาดใหญ่ควรอยู่ด้านล่างและกล่องเล็กอยู่ด้านบน โหลดควรมีขนาดกะทัดรัดและปลอดภัย ไม่หลวมและขยับได้

สำหรับผู้อ่านที่กำลังมองหาซื้อ forklift โฟล์คลิฟไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าราคาถูก รถโฟล์คลิฟท์แบบยืนขับ  แฮนด์ลิฟ รถ handlift แฮนด์ลิฟท์ราคาถูก ผู้เขียนขอแนะนำ บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด เพราะนอกจากจะจัดจำหน่ายในราคาประหยัดแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย

goodrich-forklift

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://goodrichforklift999.com/ขายรถโฟล์คลิฟท์/

ที่มา https://liftow.com/

รูป Google